Sofia i Östersund

the reconnection

 

En tvåstegsbehandling som du gör en gång i livet

The Reconnection är en djupgående och genomgripande process som är unik för varje människa och verkar för personens högsta bästa.

The Reconnection fördjupar och förstärker din kontakt med de nya frekvenserna. Den påskyndar din andliga utveckling och ger dig möjlighet att utvecklas på alla plan, fysiskt, känslo-mässigt, mentalt och andligt.

Ursprungligen var meridianlinjerna - akupunkturlinjer på våra kroppar - sammanlänkade med det nätverk som omger vår planet och korsar varandra på erkända kraftpunkter som Machu Picchu och Sedona. Dessa linjer fortsatte ut och kopplade ihop oss till ett ofantligt mycket större nätverk som knyter samman oss med hela universum.

Våra kroppar har sina egna nätverk av energier och punkter. Även om de bara är rester av vad de en gång var så fortsätter dessa linjer och punkter att tjäna som vår förbindelselänk med universum, en kanal som underlättar vår kommunikation av energi, ljus och information mellan det stora och det lilla, makrokosmos och mikrokosmos, universum och mänskligheten. Vid en tidpunkt blev vi frånkopplade dessa linjer och vi förlorade fullkomligheten i vår inneboende länk till universum, vilket distanserade oss från vår tidigare så snabba och expansiva evolution.

The Reconnection bringar in "nya" axiatonala linjer som återkopplar oss på en mer kraftfull och utvecklad nivå än någonsin tidigare. Dessa linjer är en del av ett tidlöst nätverk av intelligens, ett parallellt - dimensionellt system som drar grundläggande energi till förnyelsefunktionerna i den mänskliga kroppen.

The Reconnection bringar in och aktiverar dessa nya linjer och tillåter förändring - bortom energi - av ljus och information, återkopplingen av DNA strängarna och återintegrationen av "strängar" (samtidigt förekommande - eller parallella - existensnivåer).

The Reconnection handlar om att återkoppla till Universum och det ger också möjlighet till att återknyta kontakten med den inre kärnan i oss själva. Det blir då möjligt att få kontakt med sitt "sanna jag" igen. Detta innebär att varje människa har möjligheten att hitta sin egen personliga livsväg och utvecklas optimalt på alla plan.

The Reconnection består av 2 sessioner (minst 24 h mellan varje och högst 72 h). Varje session tar ca 45-60 min.

Pris: 1500 kr (för båda sessionerna)

För att boka skicka in ett meddelande nedan.

Ditt namn

Din e-post

Ditt telefonnummer

Ditt meddelande

Ändra till en bild som passar din sida och skriv en text som passar till bilden ovan.