Sofia i Östersund

Femte dimensionen

Ett stort uppvaknandet sker på jorden just nu, ett skifte från 3D-medvetande till 5D-medvetande, som i stora drag innebär ett skifte från rädsla till kärlek eller från mörker till ljus. 4D-medvetande kan man säga är ett filter, en övergång från 3D till 5D.

 

5D-medvetandet är ett högre medvetande som finns tillgängligt på jorden nu och många människor håller frekvensen redan. Denna höga frekvens kan du tona in dig på, och du gör det säkert redan lite då och då.

5D kännetecknas av ett högre medvetande där känslor som medkänsla och inre frid dominerar din vardag. Du går inte igång om någon attackerar dig eller inte håller med dig, du är mer som en iakttagare över situationen och är väldigt närvarande. Det känns inte bekvämt för dig att gå in i maktkamper ty då störs den inre friden du känner. Du upplever inte heller ett behov av att ha rätt. Ditt ego och din smärtkropp styr inte dig längre helt enkelt.

 

För att förankra din energikropp i femte dimensionens medvetande behöver du släppa allt som drar ner dig och hela tiden sträva uppåt till en högre frekvens. Du bör alltid ha ett fokus och en intention att sträva högre. Utveckling är alltså något som är väldigt positivt, att släppa gammalt så att nytt kan komma in. Dvs släppa 3D helt så att 5D kan förankra sig.

 

All information om 5D, som du får här är kanaliserad från Sirius och du uppmanas att bara ta till dig det som känns bra,  kanske viss information inte passar nu men senare.

I femte dimensionen vägleds du att gå ut mer. Att vara i solen mer. När du är i 5D kan du märka att vilda djur inte alls är rädda för dig och kommer väldigt nära. Du kanske ser naturen mer som ditt hem, ungefär som när du lekte ute som barn, och naturen var din lekplats. Du känner dig ett med naturen, att du tillhör natruen liksom djuren. Du känner en tillhårighet med naturen och med allt liv.

När du är i 5D så blir du inte rastlös, och kan därför vara ute i naturen i flera timmar utan att ha nån speciell uppgift. Jag känner mig lite som Eckast Tolle som levde på en parkbänk i flera år och bara njöt av livet utan tankar. Jag kan verkligen förstå varför han kunde göra det så länge för det finns inget bättre än att bara vara. För det som blir så uppenbart är att allt är perfekt som det är, därav inga behov som måste uppfyllas och ingen rastlöshet.

Om jag ska ge dig några tips för att förankra dig i 5D så är det först och främst att be till Sirius (ljusvarelser på Sirius) att hjälpa dig med det jobbet. De hjälper dig gärna och om du sätter dig nu och blundar och slappnar av så får du en energiöverföring för att förankra dig i 5D. Bara att sitta och ta emot en stund. Du kan säga: Jag tar tacksamt emot en energiöverföring av Sirius nu.